bříza pýřitá / Betula pubescens

Synonyma

  • Betula alba L.
  • Betula alba L. subsp. pubescens (Ehrh.) Čelak.

Hlavní znaky

  • Strom s bílou kmenovou borkou, ve stáří v dolní části není tmavě brázděná 
  • Větve nižších řádů nepřevislé
  • Letorosty pýřité
  • Čepel listu chlupatá (alespoň podél žilek)
  • Postranní laloky podpůrných šupin do stran směřující 

Počet chromozómů: 2n=56

Variabilita

Druh je variabilní hlavně v celkovém habitu, tvaru a charakteru listů. Z jeho okruhu byla popsána řada taxonů pochybné taxonomické hodnoty. Otázkou stále zůstává, zda tuto variabilitu nezpůsobuje křížení s jinými druhy bříz. Tito kříženci ale mohou být potvrzeni pouze na základě použití moderních molekulárních metod či cytometrie.

Ekologie

Vlhká místa bažinného, slatinného či rašelinného charakteru. Betula pubescens je diagnostickým druhem svazu Betulion pubescentis, často se také vyskytuje ve svazu Alnion glutinosae.

Rozšíření

Roztroušeně na celém území ČR tam, kde se vyskytují slatiny a rašeliny. Planární až montánní stupeň. Populace ve vyšších nadmořských výškách se často zaměňují s druhem Betula carpatica.

Vyskytuje se téměř po celé Evropě, chybí jen horské severní Evropě a na úplném jihu, zasahuje až do Asie k Bajkalu. Hranice jejího rozšíření je obtížné určit, protože se populace Betula pubescens prolínají s dalšími podobnými břízami, se kterými tvoří kontinuální hybridní roje.

Zajímavosti

Dlouho byly druhy Betula pubescens a Betula pendula považovány za jeden široký druh Betula alba, popsal je tak sám Linné v roce 1753. Teprve když byly ve 20. století spočítány chromozomy, vědělo se s jistotou, že to jsou druhy dva, Betula pendula je diploid a Betula pubescens tetraploid.

Podobné druhy

Literatura

  • Chmelař J. & Koblížek J. (1990): Salicaceae Mirbel – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 458–495.


Zpracoval: Blanka Brandová

List

© Radim J. Vašut

bříza pýřitá <i>(Betula pubescens)</i>

Plod

© Dagmar Skálová

bříza pýřitá <i>(Betula pubescens)</i>

Plod

© Dagmar Skálová

bříza pýřitá <i>(Betula pubescens)</i>

Borka kmene

© Radim J. Vašut

bříza pýřitá <i>(Betula pubescens)</i>