oměj tuhý / Aconitum firmum

Hlavní znaky

- žilnatina listů s četnými anastomózami
- přilba vyklenutá
- hrozen hustý
- květy 20-35 mm dlouhé, modrofialové
- listence velké, dlouhé 3-15 mm

Počet chromozómů: 32

Variabilita

V místech společného výskytu, zejména v Radhošťských Beskydech se může křížit s omějem pestrým. Rostliny mají horní polovinu lodyhy a květní stopky chlupaté, větší květy s polootevřenou přilbou a tři semeníky.

Ekologie

Roste ve vlhkých světlinách a prameništích v horských smíšených lesích a smrčinách, na rašelinných smrčinách, podél horských potoků a říček.

Rozšíření

Západní část Karpat.

V České republice je výskyt omezen jen na oblast Karpatského oreofytika a výjimečně nižších poloh. Největší koncentrace lokalit se nachází v Radhošťských Beskydech.

Zajímavosti

Subendemit České republiky, resp. endemit západní části Karpat. Celá rostlina je jedovatá.

Podobné druhy

Literatura

Skalický V. (1990): Rod Aconitum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 392-403.Zpracoval: Lenka ŘEHÁČKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

oměj tuhý <i>(Aconitum firmum)</i>