oměj šalamounek / Aconitum plicatum

Synonyma

Aconitum callibotryon Reichenb., A. napellus subsp. firmum auct., A. hians Reichenb

Hlavní znaky

- žilnatina listů bez anastomóz
- květní hrozen řídký
- přilba nízká, polokulovitá
- květy 10-20(-35) mm, tmavě modrofialové
- listence čárkovité, jen 1-2 mm dlouhé
- měchýřky obvykle 2

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste ve vysokobylinných nivách, ve vlhkých světlinách a prameništích ve smrčinách, v porostech kosodřeviny, na březích horských toků.

Rozšíření

Endemit Českého masivu.

V České republice se vyskytuje v česko-moravském oreofytiku, výjimečně v nižších polohách, na východ po Hrubý Jeseník.

Zajímavosti

Celá rostlina je jedovatá.

Podobné druhy

Literatura

Skalický V. (1990): Rod Aconitum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 392-403.Zpracoval: Lenka ŘEHÁČKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>

Květ/Květenství

© Blanka Brandová

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>

Květ/Květenství

© Marek Hradil

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>

List

© Alena Jírová

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

oměj šalamounek <i>(Aconitum plicatum)</i>