česnek hranatý / Allium angulosum

Synonyma

Allium acutangulum Schrader

Hlavní znaky

- byliny s válcovitými až úzce kuželovitými cibulemi, které jsou nahloučené na ± vodorovném oddenku
- listy zřetelně přízemní, s čepelí čárkovitou, na líci mělce žlábkovitou, na rubu ostře kýlnatou
- stvol přímý, hranatý, v horní části dvouřízně smáčklý
- toulec 2–5cípý, blanitý, vytrvávající
- lichookolík polokulovitý, mnohokvětý, bez pacibulek
- okvětní lístky růžově červené, tyčinky zdéli nebo nanejvýš o délku prašníků přesahující okvětí

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Na slatinných a aluviálních loukách, březích odvodňovacích kanálů a příkopů, vzácně i v subxerotermních trávnících a v teplomilných doubravách.

Rozšíření

Na území ČR se vyskytuje vzácně ve dvou samostatných arelách: (a) východní Čechy, východní část středních Čech a jihovýchodní část severních Čech a (b) jižžní až střední Morava. Většina lokalit je koncentrována do úvalů velkých řek a jejich přítoků. Ojediněle v jižních Čechách (Planá n. Lužnicí), ve Džbánu (Stochov) a na Českomoravské vrchovině (Jindřichův Hradec, sekundární výskyt).

Zajímavosti

Druh silně ustoupil v důsledku odvodňování, hnojení a rozorávání luk.

Podobné druhy

Literatura

Duchoslav M., Bártová V., Krahulec F. (2007): Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. II. Druhy sekce Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum) [Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. II. Species of sect. Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum)].- Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 25-64. »»
Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): 180. Alliaceae J. Agardh – česnekovité. – In:  Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds.), Květena České republiky [Flora of the Czech Republic], 8: 647–677.Zpracoval: Martin Duchoslav

Květ/Květenství

© Michal Hroneš

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

List

© Martin Duchoslav

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

List

© Martin Duchoslav

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

česnek hranatý <i>(Allium angulosum)</i>