pochybek severní / Androsace septentrionalis

Hlavní znaky

- jednoletý terofyt
- na rostlině přítomny jednoduché i rozvětvené chlupy
- listy v přízemní růžici
- lodyhy početné, dlouhé 5-15(-30) cm
- okolíky bohaté až 30květé
- kalich lysý, kratší než koruna
- tobolka delší než kalich

Počet chromozómů: 20

Ekologie

Preferuje stabilnější písčiny, písečné bory, roste též na úhorech, polích, ve stepních trávnících. Součást vegetace sv. Koelerion glaucae.

Rozšíření

Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím severní a SV Evropu, izolovaně se vyskytuje i v Evropě střední. Dále roste v mírném až arktickém pásu Asie a Severní Ameriky.

V České republice velmi vzácně v termofytiku středních a severních Čech, na Moravě v okolí Mikulova.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (1992): Rod Androsace L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 3. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

pochybek severní <i>(Androsace septentrionalis)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

pochybek severní <i>(Androsace septentrionalis)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

pochybek severní <i>(Androsace septentrionalis)</i>

Plod

© Jan Ševčík

pochybek severní <i>(Androsace septentrionalis)</i>

List

© Bohumil Trávníček

pochybek severní <i>(Androsace septentrionalis)</i>