pochybek prodloužený / Androsace elongata

Hlavní znaky

- jednoletý terofyt
- na rostlině přítomny jednoduché i rozvětvené chlupy
- listy v přízemní růžici
- lodyhy jednotlivé nebo po několika, dlouhé 3-6(-10) cm
- okolíky se 3-8(-12) květy
- kalich chlupatý, delší než koruna
- tobolka kratší než kalich

Počet chromozómů: 40

Ekologie

Roste v nezcela zapojené vegetaci v krátkostébelných trávnících, na polích, úhorech, náspech či na skalnatých svazích.

Rozšíření

Roste ve střední, JV a východní Evropě, izolovaně v západní Evropě. Na východ areál sahá po Zakavkazí.

V České republice roztroušeně v termofytiku a teplejších polohách mezofytika Čech i Moravy.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (1992): Rod Androsace L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 3. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

List

© Blanka Brandová

pochybek prodloužený <i>(Androsace elongata)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

pochybek prodloužený <i>(Androsace elongata)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

pochybek prodloužený <i>(Androsace elongata)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

pochybek prodloužený <i>(Androsace elongata)</i>