pochybek prodloužený / Androsace elongata

Androsace elongata


Androsace