řeřišnice Matthioliho / Cardamine matthioli

Synonyma

Cardamine pratensis var. hayneana Rchb.

Hlavní znaky

- za květu přítomny jak lodyžní listy, tak listy přízemní růžice
- nejvyšší lodyžní listy peřenosečné, vytrvávající
- úkrojky prostředních lodyžních listů kolmo odstávající, bazální úkrojky až nazpět ohnuté
- chlupy na vřetenech nejmladších listů přízemní růžice přitisklé
- koruna bílá nebo bledě fialová
- prašníky žluté

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na zaplavovaných loukách v aluviích velkých řek, příp. na sušších stanovištích v důsledku odvodnění.

Rozšíření

Jižní část střední Evropy.

V České republice roste pouze na jižní a střední Moravě v termofytiku a v přilehlých oblastech mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Hrouda L., Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92-110.
Hrouda L. & Marhold K. (2002): Cardamine L. – In: Kubát K et kol. (ed.), Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 254-257.Zpracoval: Tereza HASOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Marek Hradil

řeřišnice Matthioliho <i>(Cardamine matthioli)</i>