řeřišnice luční / Cardamine pratensis

Hlavní znaky

- za květu přítomny lodyžní listy i listy přízemní růžice
- nejvyšší lodyžní listy peřenosečné, vytrvávající
- úkrojky nebo lístky prostřední lodyžních listů dopředu směřující
- bazální úkrojky nejsou nazpět ohnuté
- chlupy na vřetenech listů přízemní růžice kolmo odstávající
- koruna bledě až tmavě fialová, méně často bílá
- prašníky žluté

Počet chromozómů: 28, 30, 37, 38-39, 44, 52

Variabilita

Velmi variabilní, polymorfní druh.

Ekologie

Roste na různých typech luk, na minerálně bohatších podkladech.

Rozšíření

Eurasie, severní Afrika, zdomácnělý v Severní Americe.

V České republice se vyskytuje po celém území od nížin do subalpínského stupně.

Podobné druhy

Literatura

Hrouda L., Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92-110.
Hrouda L. & Marhold K. (2002): Cardamine L. – In: Kubát K et kol. (ed.), Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 254-257.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>

List

© Martin Duchoslav

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

řeřišnice luční <i>(Cardamine pratensis)</i>