řeřišničník písečný / Cardaminopsis arenosa

Synonyma

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

Hlavní znaky

- rostliny bez nadzemních výběžků a adventivních kořenů
- lodyha obvykle chlupatá
- přízemní listy v obrysu podlouhlé nebo kopinaté, alespoň z části peřenosečné, chlupaté i víceramennými chlupy
- lodyžní listy zřídka celokrajné, dolní zubaté
- hrozen bohatý, s 20-40 květy

Počet chromozómů: 32

Variabilita

V České republice se rozlišují dva poddruhy:

- Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa, kkterý má chlupy na lodyze dlouhé 0,95-1,3 mm a květy bílé, narůžovělé nebo nafialovělé.

- Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, který má chlupy na lodyze dlouhé 0,7-0,85 mm a květy vždy bílé.

Ekologie

Roste na skalách, sutích, kamenitých stráních, náplavech, v lomech, na písčinách, železničních náspech a různých štěrkových plochách, občas i na hradních zdech. 

Rozšíření

Evropa.

V České republice je výskyt nominátního poddruhu soustředěn primárně do údolí řek - Vltavy, Otavy, Malše, Lužnice, Sázavy, Orlice, Dyje, Svratky, Bečvy a několika menších toků. Avšak v posledních desetiletích se hojně vyskytuje na druhotných stanovištích.

Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii se vyskytuje pouze na SV Moravě a v Moravském krasu, druhotně i mimo primární oblasti výskytu.

Podobné druhy

Literatura

Měsíček J., Slavík B. & Tomšovic P. (1992): Cardaminopsis (C.A. Meyer) Hayek – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 116-122.Zpracoval: Eva HRUŠKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

List

© Lucie Kobrlová

řeřišničník písečný <i>(Cardaminopsis arenosa)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

řeřišničník písečný <i>(Cardaminopsis arenosa)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

řeřišničník písečný <i>(Cardaminopsis arenosa)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

řeřišničník písečný <i>(Cardaminopsis arenosa)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

řeřišničník písečný <i>(Cardaminopsis arenosa)</i>