jarva žilnatá / Cnidium dubium

Synonyma

Seseli dubium Schkuhr; Seseli venosum Hoffm.; Cnidium venosum (Hoffm.) Koch; Selinum dubium (Schkuhr) Leute; Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tikhom.

Hlavní znaky

- dvouletá nebo vytrvalá bylina
- lodyha přímá, poněkud křivolaká, oblá, jemně rýhovaná, dutá, lysá, oddáleně olistěná, chudě větvená s postranními větvemi přímo odstálými
- listy 2-3x peřenosečné, šedozelené, spodní tence řapíkaté, za květu odumírající
- lodyžní listy s dlouhou pochvou; úkrojky 1. řádu přisedlé, úkrojky posledního řádu na okraji podvinuté, jemně pilovité, s bělavou špičkou
- obal chybí, obalíčky složené z četných listenů
- stopky okolíčků úzce křídlaté
- merikarpia mezi žebry hladká

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Roste na vlhkých, periodicky přeplavovaných nivních loukách, vzácněji na prameništích, ve světlých doubravách a v bažinatých olšinách. Preferuje výslunná stanoviště. Především ve vegetaci sv. Cnidion venosi.

Rozšíření

Druh rostoucí především ve střední a východní Evropě, na východ až po Zabajkalí.

V České republice vzácně převážně v termofytiku na jižní a střední Moravě, v Čechách především v nivě Labě a ve východním Polabí. Do mezofytika zasahuje ojediněle v Bílých Karpatech.

Podobné druhy

Literatura

Grulich V. (1997): Rod Cnidium Cusson In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

List

© Václav Dvořák

jarva žilnatá  <i>(Cnidium dubium)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

jarva žilnatá  <i>(Cnidium dubium)</i>