hvozdík sivý / Dianthus gratianopolitanus

Synonyma

Dianthus caesius Sm., Dianthus laxus Tausch, Dianthus flaccidus Fieber in Opiz

Hlavní znaky

- vytrvalé, hustě trsnaté, sivozelené byliny
- květenství 1-2květé
- květy vonné
- vnitřní podkališní listence většinou s blanitým lemem
- korunní lístky nepravidelně zubaté, červené nebo růžové
- nehet korunních lístků zdéli kalicha
- tobolka o třetinu delší než kalich

Počet chromozómů: 60, 90

Ekologie

Roste na skalách a strmých skalnatých svazích. Preferuje skeletovité, minerálně bohaté půdy.

Rozšíření

Ostrůvkovitě v západní a střední Evropě.

V České republice vzácný, silně ohrožený druh (C2), která se vyskytuje pouze v západní polovině Čech, především v Českém středohoří, v Doupovské pahorkatině, v Povltaví a Ralsko-bezdězské tabuli.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (1990): Rod Dianthus L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 200-213.Zpracoval: Kamila ZAVADILOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Alena Jírová

hvozdík sivý <i>(Dianthus gratianopolitanus)</i>

Habitus

© Alena Jírová

hvozdík sivý <i>(Dianthus gratianopolitanus)</i>