hvozdík moravský / Dianthus moravicus

Hlavní znaky

- vytrvalé, hustě trsnaté, sivozelené byliny
- květenství 1-2květé
- květy vonné
- vnitřní podkališní listence celé bylinné
- korunní lístky zastřihovaně zubaté až dřípené, červené nebo růžové
- nehet korunních lístků delší než kalich
- tobolka zdéli kalicha

Počet chromozómů: 60, 90

Ekologie

Roste na skalách a skalnatých svazích v říčních údolích.

Rozšíření

Endemit nevelkého území Rakouska a JZ Moravy.

V České republice velmi vzácný, silně ohrožený (C2) druh, který se vyskytuje na několika lokalitách v Podyjí a Moravském podhůří Vysočiny.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (1990): Rod Dianthus L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 200-213.
Rybka V. et al. (2004): Rostliny ve svitu evropských hvězd. - Sagittaria, Olomouc.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

hvozdík moravský <i>(Dianthus moravicus)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

hvozdík moravský <i>(Dianthus moravicus)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

hvozdík moravský <i>(Dianthus moravicus)</i>

Habitus

© Vladimír Nejeschleba

hvozdík moravský <i>(Dianthus moravicus)</i>

Habitus

© Michal Krátký

hvozdík moravský <i>(Dianthus moravicus)</i>