pryšec drobný / Euphorbia exigua

Hlavní znaky

- jednoleté byliny s jednoduchým kořenem
- lodyhy jsou přímé až vystoupavé, nevětvené nebo od báze bohatě větvené, oblé, lysé
- listy čárkovitě obkopinaté až úzce kopinaté, celokrajné, na vrcholu tupě špičaté, zašpičatělé až trojzubé, na bázi přisedlé, lysé
- cyathia v koncových i úžlabních lichookolících, s 3-5, několikrát větvenými větvemi
- podpůrné listeny lichookolíku podobné lodyžním listům, na bázi srdčité, přisedlé
- listence kopinaté až trojúhelníkovitě vejčité, souměrné, nesrostlé
- žlázky půlměsíčité, dvourohé, žlutavě zelené
- tobolky jemně bradavičnaté

Počet chromozómů: 16, 24, 26, 28, 56

Variabilita

Poměrně variabilní druh, variabilita se projevuje především v počtu chromozomů, velikosti rostlin či tvaru listů.

Ekologie

Úhory, meze, pole, zahrady, podél komunikací. Nejčastěji na výhřevných, kamenitých, písčito-hlinitých až písčitých půdách.

Rozšíření

Evropa, severní Afrika a Blízký Východ, v ČR roztroušeně až hojně v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika, jinde vzácně nebo zcela chybí.

Zajímavosti

Zahradní a polní plevel.

Podobné druhy

Euphorbia falcata, Euphorbia taurinensis

Literatura

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Euphorbiaceae Juss. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 318–352.Zpracoval: Svatava SONNKOVÁ
Recenzoval: Michal Hroneš

Plod

© Martin Duchoslav

pryšec drobný <i>(Euphorbia exigua)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

pryšec drobný <i>(Euphorbia exigua)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

pryšec drobný <i>(Euphorbia exigua)</i>

Plod

© Lucie Kobrlová

pryšec drobný <i>(Euphorbia exigua)</i>