pryšec srpovitý / Euphorbia falcata

Synonyma

Tithymalus falcatus (L.) Klotzsch & Garcke ex Garcke

Hlavní znaky

- jednoleté byliny s jednoduchým kořenem
- lodyhy jsou přímé až vystoupavé, nápadně křivolaké, nevětvené nebo od báze větvené, jemně rýhované, lysé
- listy obvejčitě kopisťovité až kopisťovité, na bázi celokrajné, v horní polovině jemně pilovité, na vrcholu hrotité, na bázi klínovité, lysé nebo roztrroušeně chlupaté
- cyathia v koncových i úžlabních lichookolících, s 3-5, několikrát větvenými větvemi
- podpůrné listeny lichookolíku podobné lodyžním listům
- listence vejčité, srpovitě zahnuté se špičkou vybíhající v drobný hrot, mírně nesouměrné, nesrostlé
- žlázky půlměsíčité, dvourohé, žlutavé
- tobolky kulovité, žlábkované, na hranách jemně bradavičnaté

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Plevelný druh, který roste na úhorech, v zahradách, okrajích polí či podél komunikací, nejčastěji na výhřevných bazických substrátech, bohatých na živiny a dusík.

Rozšíření

Střední, jižní a východní Evropa, střední Asie, Malá Asie, Blízký Východ, severní Afrika. V ČR se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a přilehlých teplejších oblastech mezofytika, v oreofytiku chybí.

Podobné druhy

Euphorbia exigua, Euphorbia taurinensis

Literatura

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Euphorbiaceae Juss. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 318–352.Zpracoval: Jana BARNETOVÁ
Recenzoval: Michal Hroneš

Habitus

© David Hlisnikovský

pryšec srpovitý <i>(Euphorbia falcata)</i>

Květ/Květenství

© David Hlisnikovský

pryšec srpovitý <i>(Euphorbia falcata)</i>

Květ/Květenství

© David Hlisnikovský

pryšec srpovitý <i>(Euphorbia falcata)</i>