třezalka skvrnitá / Hypericum maculatum

Synonyma

Hypericum quadrangulum L. pro parte
Hypericum fallax Grimm
Hypericum tetragonum Fries

Hlavní znaky

- vytrvalé lysé byliny
- lodyhy čtyřhranné, na bázi červenavě naběhlé
- listy eliptické až široce eliptické, na bázi přisedlé
- listová žilnatina hustě síťovitá
- tmavé tečkovité žlázky především při okrajích a špičce listů, světlé siličné žlázky často chybí
- květenství chudokvětá, stažená
- květy zlatožluté
- korunní lístky celokrajné, na ploše žláznatě tečkované
- kališní lístky vejčité, celokrajné nebo velmi mělce zubaté

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Druh s širokou ekologickou amplitudou, který roste na biotopech nad horní hranicí lesa (porosty kosodřeviny, vysokostébelné nivy), na rašeliništích, loukách a pastvinách, ve světlejších lesích a na jejich okrajích, na prameništích či na pasekách.

Rozšíření

Druh rostoucí od pahorkatin do subalpínského stupně s optimem rozšíření v oreofytiku a chladnějším mezofytiku. Chybí ve značné části termofytika.

Zajímavosti

Léčivá bylina jejíž nať obsahuje siličné látky, hyperosid, hypericiny a třísloviny. Užívá se na zlepšení látkové výměny, krevního oběhu a má protizánětlivé účinky.

Podobné druhy

Literatura

Endris Z. & Korbelář J. (1981): Naše rostliny v lékařství. - Avicenum, Praha.

Zelený V. (1990): Hypericum L.  – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 376-389.Zpracoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

třezalka skvrnitá <i>(Hypericum maculatum)</i>

Habitus

© Lubomir Kincl

třezalka skvrnitá <i>(Hypericum maculatum)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

třezalka skvrnitá <i>(Hypericum maculatum)</i>