třezalka čtyřkřídlá / Hypericum tetrapterum

Synonyma

Hypericum quadrangulum L. pro parte
Hypericum quadrialatum Wahl.
Hypericum acutum Moench

Hlavní znaky

- vytrvalé lysé byliny
- lodyhy nápadně čtyřkřídlé
- listy široce eliptické až vejčité, na bázi poloobjímavé
- listová žilnatina řídká, tmavé tečkovité žlázky zřetelné
- květenství řídká s nahloučenými květy na koncích větví
- květy světle žluté
- kališní lístky úzce kopinaté, zašpičatělé

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Vlhkomilný druh, který roste na zamokřených a zrašelinělých loukách, ve vlhkých příkopech, na březích menších vodních toků, na lesních mokřadech a na prameništích.

Rozšíření

Evropa a severozápadní Afrika. V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně, především v termofytiku a mezofytiku, vzácně vystupuje i do hor.

Zajímavosti

Druh se kříží s třezalkou skvrnitou (H. maculatum).

Podobné druhy

Literatura

Zelený V. (1990): Hypericum L.  – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 376-389.Zpracoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

třezalka čtyřkřídlá <i>(Hypericum tetrapterum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

třezalka čtyřkřídlá <i>(Hypericum tetrapterum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

třezalka čtyřkřídlá <i>(Hypericum tetrapterum)</i>

Stonek

© Alena Jírová

třezalka čtyřkřídlá <i>(Hypericum tetrapterum)</i>