krabilice hlíznatá / Chaerophyllum bulbosum

Synonyma

Myrrhis tuberosa Jundz.; M. bulbosa Sprengel

Hlavní znaky

- dvouletá, snad i víceletá bylina
- kořen řepovitý až kulovitý
- lodyha přímá, v horní části bohatě větvená, oblá, mělce rýhovaná, dutá, pod uzlinami ztlustlá, na dolním lodyžním článku jsou přítomny tuhé, bílé, dolů obrácené chlupy
- spodní část lodyhy červeně skvrnitá
- lodyžní listy svěže zelené s řídce chlupatým řapíkem
- listová čepel 2-3(-4)x zpeřená
- lístky listů špičaté
- okolíky složené ze 7-20 okolíčků
- stopky okolíčků lysé
- obal chybí nebo je složený ze dvou úzkých listenů
- korunní lístky jsou lysé nebo řídce chlupaté

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Roste na březích vodotečí, v prosvětlených lužních lesích, lesních lemech, v okolí rybníků. Občas proniká jako plevel do polí a vinic. Druh nemá rád přílišný zástin. Součást vegetace sv. Senecion fluviatilis, Galio-Alliarion či Aegopodion podagrariae.

Rozšíření

Evropsko-západosibiřský druh.

V České republice roste na většině území. Těžiště rozšíření leží v teplejších nížinatých územích, zvláště podél dolních a středních toků řek. Hojně se dá nalézt i v rybničních pánvích.

Zajímavosti

Již od středověku pěstována jako kořenová zelenina především v klášterních zahrádkách.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. et Slavíková Z. (1997): Rod Chaerophyllum L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

Ostatní

© Martin Duchoslav

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>

Stonek

© Věra Trávníčková

krabilice hlíznatá <i>(Chaerophyllum bulbosum)</i>