krabilice mámivá / Chaerophyllum temulum

Synonyma

Chaerophyllum temulentum L.; Myrrhis temula (L.) All.

Hlavní znaky

- jednoletá až dvouletá bylina
- kořen úzce vřetenovitý
- lodyha jemně rýhovaná, pod uzlinami ztlustlá, fialově skvrnitá nebo špinavě červená v horní části s odstálými, na bázi s bělavými chlupy
- listy dlouze řapíkaté
- řapík je porostlý štětinovitými chlupy
- listy 2-3x zpeřené, někdy hnědě skvrnité
- lístky listů na vrcholu tupé
- okolíky před rozkvětem nicí, složené ze 4-13 okolíčků
- stopky okolíčků drsné
- obal chybí
- korunní lístky jsou lysé

Počet chromozómů: 14, 22

Ekologie

Ruderalizované lesní porosty, akátiny, křoviny, úhory, opuštěné zahrady, rumiště, v živých plotech, na březích potoků; většinou jako apofyt. Preferuje stinná stanoviště. Diagnostický druh vegetace sv. Galio-Alliarion.

Rozšíření

Téměř v celé Evropě, na sever zasahuje po jižní Skandinávii. Znám i ze SZ Afriky. V Asii roste až po Kaspické moře. Synantropně se vyskytuje v Severní Americe a na Novém Zélandu.

V České republice roste hojně v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika. Do chladnějších, vyšších poloh proniká okrajově pouze na antropogenní stanoviště.

Zajímavosti

Rostlina obsahuje glykosid chaerofylin, který způsobuje silná podráždění zažívací soustavy. Intoxikace může být i smrtelná.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. et Slavíková Z. (1997): Rod Chaerophyllum L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

krabilice mámivá <i>(Chaerophyllum temulum)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

krabilice mámivá <i>(Chaerophyllum temulum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice mámivá <i>(Chaerophyllum temulum)</i>

Habitus

© Alena Jírová

krabilice mámivá <i>(Chaerophyllum temulum)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

krabilice mámivá <i>(Chaerophyllum temulum)</i>