mokrýš střídavolistý / Chrysosplenium alternifolium

Hlavní znaky

- vytrvalé, světlezelené až nažloutlé byliny
- oddenek s dlouhými niťovitými podzemními výběžky
- lodyhy téměř výhradně květonosné, nepravidelně 3-4hranné
- přízemní listy na bázi srdčité
- lodyžní listy střídavé
- květenství 6-30květý vrcholík s květy 4-5 mm v průměru
- kalich zhruba do 1/2 srostlý, tupě 4hranný, žlutozelený
- kališní cípy obvykle zaokrouhlené
- semena hladká, červenohnědá

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Lesní prameniště, mokřadní olšiny, lužní či suťové lesy, břehy menších vodních toků, často na místech, která jsou přeplavována. Upřednostňuje vlhké, na živiny bohaté půdy kyselé až neutrální reakce. Vyskytuje se např. ve společenstvech svazu Cardaminion amarae (diagnostický druh as. Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii), dále ve společenstvech svazu Alno-Ulmion, řidčeji se vyskytuje i ve společenstech svazů Tilio-Acerion, Fagion nebo Carpinion.

Rozšíření

Mírné až boreální pásmo Evropy, západní Sibiř, izolovaně Kavkaz. V ČR poměrně hojný až roztroušený druh s těžištěm výskytu od nížin do podhůří, v horách řidčeji, převážně v nižších údolních polohách.

Podobné druhy

Literatura

Hrouda L. & Šourková M. (2003): Saxifragaceae Juss. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 401–422.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Habitus

© Radim J. Vašut

mokrýš střídavolistý <i>(Chrysosplenium alternifolium)</i>

Habitus

© Martin Dančák

mokrýš střídavolistý <i>(Chrysosplenium alternifolium)</i>

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

mokrýš střídavolistý <i>(Chrysosplenium alternifolium)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

mokrýš střídavolistý <i>(Chrysosplenium alternifolium)</i>

Porost

© Alena Jírová

mokrýš střídavolistý <i>(Chrysosplenium alternifolium)</i>