mokrýš vstřícnolistý / Chrysosplenium oppositifolium

Hlavní znaky

- vytrvalé tmavozelené byliny
- oddenek bez podzemních výběžků
- lodyhy na bázi se sterilními, olistěnými větvemi, květonosné lohyhy ostře 4hranné
- přízemní listy na bázi uťaté nebo klínovité
- lodyžní listy střídavé
- květenství 6-15květý vrcholík s květy okolo 4 mm v průměru
- kalich zhruba do 1/2 až 2/3 srostlý, 4hranný, zelený
- kališní cípy obvykle tupě zašpičatělé
- semena bradavčitá, hnědá

Počet chromozómů: 42

Ekologie

Lesní prameniště, olšiny údolních luhů, břehy lesních potoků, vlhké suťové lesy. Výrazněji stínomilnější druh preferující podmáčené, spíše kyselejší, humózní půdy bohaté na živiny. Vyskytuje se např. ve společenstvech svazu Cardaminion amarae (diagnostický druh as. Chrysosplenietum oppositifolii).

Rozšíření

Západní Evropa. V ČR vázaný na oblasti se suboceánickým klimatem, dosti hojně zejména v pohraničních horách a pahorkatinách severních a západních Čech. Našim územím probíhá východní hranice celkového areálu.

Podobné druhy

Literatura

Hrouda L. & Šourková M. (2003): Saxifragaceae Juss. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 401–422.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Habitus

© Jan Ševčík

mokrýš vstřícnolistý  <i>(Chrysosplenium oppositifolium)</i>

List

© Jan Ševčík

mokrýš vstřícnolistý  <i>(Chrysosplenium oppositifolium)</i>

Detail porostu

© Lucie Kobrlová

mokrýš vstřícnolistý  <i>(Chrysosplenium oppositifolium)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

mokrýš vstřícnolistý  <i>(Chrysosplenium oppositifolium)</i>