okřehek menší / Lemna minor

Hlavní znaky

- drobná vodní bylina plovoucí na hladině
- tělo výrazně redukované do podoby obvejčitého až okrouhlého "lístku"
- z každého lístku vyrůstá pouze jediný "kořínek"
- spodní strana lístku plochá nikdy ne vypouklá
- "lístek" trojžilný
- "lístky" na spodní straně zelené, bez turionů

Počet chromozómů: 20, 30, 40, 42, 50

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Jan Ševčík

okřehek menší <i>(Lemna minor)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

okřehek menší <i>(Lemna minor)</i>

Porost

© Jan Ševčík

okřehek menší <i>(Lemna minor)</i>