vrbina hajní / Lysimachia nemorum

Hlavní znaky

- vytrvalé, lysé, spíše tmavěji zelené byliny
- lodyha chabá, vystoupavá, kořenující v uzlinách pouze v dolní části, nepravidelně hranatá
- listy vstřícné, křižmostojné, bez tečkování
- listová čepel vejčitá, špičatá, řapíkatá, na okraji s úzkým bělavým lemem
- květy jednotlivé, vyrůstající v úžlabí horních listů
- kališní cípy úzce trojúhelníkovité
- koruna kolovitá, světle žlutá
- nitky tyčinek volné

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Vlhké, stinné lesy, lesní prameniště, koryta lesních potoků, vlhké paseky a křoviny, ve vyšších polohách i vlhké louky či porosty kosodřeviny. Roste na vlhkých půdách bohatých na humus.

Rozšíření

Mírný pás západní a střední Evropy, ve střední Evropě chybí v teplejších a sušších oblastech. V ČR hojně zejména v chladnějších oblastech, v teplých oblastech vzácněji nebo zcela chybí.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (2002): Lysimachia L. – In: Kubát K. [ed.]: Klíč ke květeně České republiky – Academia, Praha, 282–283.
Skalický
V. (2003): Lysimachia L. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 260–267.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vrbina hajní <i>(Lysimachia nemorum)</i>

Květ/Květenství

© Michal Krátký

vrbina hajní <i>(Lysimachia nemorum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vrbina hajní <i>(Lysimachia nemorum)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

vrbina hajní <i>(Lysimachia nemorum)</i>