bažanka roční / Mercurialis annua

Synonyma

Mercurialis ciliata J. et C. Presl

Hlavní znaky

- jednoleté byliny bez plazivého oddenku
- lodyhy křižmostojně větvené
- koruna žlutozelená

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na polích, zahradách, vinicích, rumištích, kompostech, na ruderalizovaných místech v intravilánech měst.

Rozšíření

Evropa, Malá Asie, severní Afrika, zavlečena do Severní i Jižní Ameriky.

V České republice se vyskytuje roztroušeně až místy hojně především v termofytiku, roztroušeně až ojediněle v mezofytiku. Chybí v nejsevernějších Čechách a na severní Moravě.

Podobné druhy

Literatura

Kubát K. (2003): Mercurialis L. – In: Hejný S. et Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 346–350.Zpracoval: Tereza ŘEZÁČOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

bažanka roční <i>(Mercurialis annua)</i>

List

© Michal Hroneš

bažanka roční <i>(Mercurialis annua)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

bažanka roční <i>(Mercurialis annua)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

bažanka roční <i>(Mercurialis annua)</i>