bažanka vytrvalá / Mercurialis perennis

Hlavní znaky

- vytrvalá dvoudomá bylina s dlouze plazivými, za sucha fialovými oddenky
- lodyhy přímé, 15 - 30 cm vysoké, nevětvené
- listy nahloučené v horní třetině lodyhy, kopinaté, podlouhle vejčité až téměř vejčité
- řapíky odkvetlých rostlin nápadně řapíkaté
- samčí květenství klasovitá, prodloužená
- květy drobné, žlutozelené, po několika v klubíčkách
- samičí květenství v chudočetných úžlabních květenstvích

Počet chromozómů: 47-84, 97, 98, 101

Variabilita

Morfologicky a cytologicky značně proměnlivý a složitý komplex sestávající se z celé řady cytotypů (2n=47-84, 97, 98, 101). Variabilita se projevuje také mezi jednotlivými pohlavími.

Ekologie

Druh listnatých či smíšených lesů v aluviích toků či na sutích. Roste na čerstvě vlhkých, humózních půdách.

Rozšíření

Téměř celá Evropa, kromě značné části Skandinávie a jižních oblastí Středozemí.

Zajímavosti

Dvoudomá rostlina, která se na lokalitách šíří především oddenky. 

Podobné druhy

Literatura

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Euphorbiaceae Juss. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 318–352.Zpracoval: Jan FOLDYNA
Recenzoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

bažanka vytrvalá <i>(Mercurialis perennis)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

bažanka vytrvalá <i>(Mercurialis perennis)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

bažanka vytrvalá <i>(Mercurialis perennis)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

bažanka vytrvalá <i>(Mercurialis perennis)</i>