bezkolenec rákosovitý / Molinia arundinacea

Hlavní znaky

- vytrvalá trsnatá tráva, obvykle vyšší než 1 m
- kolénka nahloučená na bázi stébla a stéblo tak zdánlivě bez kolének
- bazální lodyžní článek hruškovitě ztluštělý
- květenství lata tvořená většinou dloze stopkatými klásky
- plevy a pluchy bezosiné na vrcholu špičaté
- vřeteno klásku obvykle chlupaté dlouhými tuhými chlupy

Počet chromozómů: 108, (72)

Variabilita

Velmi proměnlivý druh, který lze rozdělit na nominátní dodekaploidní (2n=108) poddruh vyskytující se na území ČR a oktoploidní (2n=72) subsp. freyi, která roste ve východní a jihovýchodní Evropě.

Ekologie

Vlhčí listnaté a smíšené lesy, střídavě vlhké louky, suché trávníky, prameniště.

Rozšíření

Roztroušeně od nížin do hor po celém území ČR, na Moravě hojněji.

Podobné druhy

Literatura

Dančák M., Duchoslav M. & Trávníček B. (2012): Taxonomy and cytogeography of the Molinia caerulea complex (Poaceae) in Central Europe. – Preslia 84: 351–374.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Martin Dančák

bezkolenec rákosovitý <i>(Molinia arundinacea)</i>

Habitus

© Martin Dančák

bezkolenec rákosovitý <i>(Molinia arundinacea)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

bezkolenec rákosovitý <i>(Molinia arundinacea)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

bezkolenec rákosovitý <i>(Molinia arundinacea)</i>