bezkolenec modrý / Molinia caerulea

Hlavní znaky

- vytrvalá trsnatá tráva, obvykle nanejvýš 1 m vysoká
- kolénka nahloučená na bázi stébla a stéblo tak zdánlivě bez kolének
- bazální lodyžní článek hruškovitě ztluštělý
- květenství lata tvořená drobými klásky
- plevy a pluchy bezosiné na vrcholu tupě špičaté
- vřeteno klásku lysé nebo jen s kratičkými chlupy

Počet chromozómů: 36, (54)

Variabilita

Velmi proměnlivý druh, který se ale nerozpadá na vnitrodruhové taxony.

Ekologie

Slatinné a rašelinné louky, rašeliniště, bory, alpínské bezlesí.

Rozšíření

Roztroušeně od nížin do subalpínského stupně po celém území ČR, na Moravě vzácněji, chybí v Moravských Karpatech.

Podobné druhy

Literatura

Dančák M., Duchoslav M. & Trávníček B. (2012): Taxonomy and cytogeography of the Molinia caerulea complex (Poaceae) in Central Europe. – Preslia 84: 351–374.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

bezkolenec modrý <i>(Molinia caerulea)</i>

List

© Martin Duchoslav

bezkolenec modrý <i>(Molinia caerulea)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

bezkolenec modrý <i>(Molinia caerulea)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

bezkolenec modrý <i>(Molinia caerulea)</i>