zdrojovka rolní / Montia arvensis

Synonyma

Montia fontana subsp. minor Schübler et Martens, M. clara Ö. Nilss.

Hlavní znaky

- jednoletá, žlutozelená bylina
- semena matná, s velkými bradavkami po celém povrchu

Počet chromozómů: 20

Ekologie

Vlhká písčitá pole, čerstvé úhory, písčitá dna rybníků.

Rozšíření

Vyhynulý druh na území ČR. Historicky se vyskytoval pouze v Čechách, především na Třeboňsku a Budějovicku. Poslední sběr je z roku 1965.

Podobné druhy

Literatura

Skalický V. & Sutorý K. (1990): Rod Montia L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 72-74.Zpracoval: Václav Dvořák