zdrojovka potoční / Montia hallii

Synonyma

Claytonia hallii A. Gray

Hlavní znaky

- vytrvalá, živě zelená bylina
- semena lesklá, drobné bradavky jsou na semenech rozmístěny v několika řadách na kýlu

Počet chromozómů: 20

Variabilita

U nás se rozlišují dvě variety, jejichž určování je značně obtížné. Často rostou na lokalitách společně.

var. hallii - má bradavky na semenech vyšší a špičatější

var. variabilis - má bradavky na semenech nižší a tupější

Ekologie

Prameniště, luční stružky, vodní příkopy, obnažená mokvavá místa. Výrazný heliofyt.

Rozšíření

Roste v západní a střední Evropě, v severní Americe.

V ČR především v Čechách na východ po linii Kladský Sněžník-Drahanská vrchovina. Ve východní polovině Moravy zřejmě chybí.

Podobné druhy

Literatura

Gerža M.,  Myšková Z. et Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zprávy Čes. Bot. Společ., 46/2: 359-377.
Skalický V. & Sutorý K. (1990): Rod Montia L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 72-74.Zpracoval: Václav Dvořák

Plod

© Jan Ševčík

zdrojovka potoční <i>(Montia hallii)</i>

Plod

© Jan Ševčík

zdrojovka potoční <i>(Montia hallii)</i>