zdrojovka hladkosemenná / Montia fontana

Synonyma

Montia lamprosperma Cham., M. verna Necker, M. minor C. C. Gmel.

Hlavní znaky

- vytrvalá, živě zelená bylina
- semena hladká, lesklá, na povrchu bez bradavčitých výrůstků

Počet chromozómů: 20

Ekologie

Nevápnitá prameniště, strouhy potoků, luční příkopy.

Rozšíření

Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím chladnější, vhlčí oblasti severní polokoule, vzácněji i polokoule jižní.

V České republice velmi vzácně, především v oreofytiku a přilehlých oblastech mezofytika s větším počtem lokalit v Hrubém Jeseníku, Beskydech, Orlických horách a Krkonoších.

Podobné druhy

Literatura

Dančák M. et Dvořák V. (2012): Montia fontana L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X., Zprávy Čes. Bot. Společ., 47/1: 112.
Gerža M.,  Myšková Z. et Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zprávy Čes. Bot. Společ., 46/2: 359-377.
Skalický V. & Sutorý K. (1990): Rod Montia L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 72-74.Zpracoval: Václav Dvořák

Plod

© Jan Ševčík

zdrojovka hladkosemenná <i>(Montia fontana)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

zdrojovka hladkosemenná <i>(Montia fontana)</i>

Habitus

© Roman Kalous

zdrojovka hladkosemenná <i>(Montia fontana)</i>

Habitus

© Martin Dančák

zdrojovka hladkosemenná <i>(Montia fontana)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

zdrojovka hladkosemenná <i>(Montia fontana)</i>