bedrník větší / Pimpinella major

Synonyma

Pimpinella saxifraga var. major L.; P. magna L.; Pimpinella major subsp. major; P. major subsp. montana Čelak.; P. major subsp. sambucifolia Fröhner

Hlavní znaky

- lodyha výrazně rýhovaná, dutá
- dolní i horní listy stejného tvaru, jednoduše zpeřené
- okolíky v mládí nicí
- obal i obalíčky chybí
- čnělky při odkvětu delší než semeník

Počet chromozómů: 20

Variabilita

Velmi proměnlivý druh ve velikosti rostlin, tvaru a členění listů a v barvě květů.

Ekologie

Druh roste na vlhčích loukách, ve vysokostébelných horských nivách, křovinách, sadech, na travnatých svazích, lesních cestách, v příkopech a ruderalizovaných porostech.

Rozšíření

Evropský druh s přesahem areálu do oblasti Kavkazu.

V ČR roztroušeně až hojně po celém území.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánek J. (1997): Rod Pimpinella L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

List

© Alena Jírová

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

List

© Martin Duchoslav

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

Habitus

© Alena Jírová

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>

Stonek

© Alena Jírová

bedrník větší <i>(Pimpinella major)</i>