bedrník obecný / Pimpinella saxifraga

Hlavní znaky

- lodyha oblá, jemně rýhovaná, vyplněná dření
- horní lodyžní listy se silně redukovanou čepelí
- okolíky v mládí nicí
- obal i obalíčky chybí
- čnělky při odkvětu kratší než semeník

Počet chromozómů: 20

Variabilita

Druh značně proměnlivý ve velikosti a odění rostlin, ve tvaru a členění přízemních i lodyžních listů, v bohatosti větvení lodyh, v barvě korunních lístků atd.

U nás se rozlišují dva poddruhy:
subsp. saxifraga: má dolní část lodyhy a řapíky dolních listů lysé nebo s krátkými, dolů zahnutými, nanejvýš 0,15 mm dlouhými chlupy; přízemní listy s 3-6 jařmy lístků; kořen v čerstvém stavu na řezu nemodrá
subsp. nigra: má dolní část lodyhy a řapíky dolních listů s delšími (až 0,3 mm dlouhými) chlupy; přízemní listy s (4-)5-6 jařmy lístků; kořen v čerstvém stavu na řezu modrá

Ekologie

Druh suchých mezí, trávníků, vřesovišť, okrajů cest, náspů, suchých světlých lesů, starých lomů. Především jako součást vegetace tř. Festuco-Brometea.

Rozšíření

Evropy, SZ Asie, Kavkaz, Zakavkazí, snad až po Kašmír.

Nominátní poddruh se po celém území vyskytuje hojně po submontánní stupeň, ve vyšších polohách spíše ojediněle. Subsp. nigra se hojně vyskytuje ve většině oblastí termofytika a přilehlých oblastech mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánek J. (1997): Rod Pimpinella L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

List

© Martin Duchoslav

bedrník obecný <i>(Pimpinella saxifraga)</i>

List

© Martin Duchoslav

bedrník obecný <i>(Pimpinella saxifraga)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

bedrník obecný <i>(Pimpinella saxifraga)</i>