vítod hořký / Polygala amara

Hlavní znaky

- přízemní listy nahloučené v růžici
- lodyžní listy uprostřed nejširší, na vrcholu špičaté
- kališní lístky delší než 3 mm
- květy sytě modré, křídla květů obvejčitá
- masíčko na semenech s nestejně dlouhými laloky

Počet chromozómů: 34

Variabilita

U nás se vyskytuje pouze v poddruhu Polygala amara subsp. brachyptera (Chodat) Hayek - vítod hořký krátkokřídlý.

Ekologie

Roste na sušších, nezřídka zalesněných svazích na bazických podkladech.

Rozšíření

Alpy, Karpaty a přilehlá území.

V ČR velmi vzácný, kriticky ohrožený druh vyskytující se pouze ve dvou izolovaných arelách v Posázaví a v NP Podyjí. Jako sporná se jeví dlouhodobě tradovaná lokalita v Moravské bráně u obce Hrabůvka.

Podobné druhy

Literatura

Kirschner J. (1997): Rod Polygala Hall. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 242-252.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vítod hořký <i>(Polygala amara)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

vítod hořký <i>(Polygala amara)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vítod hořký <i>(Polygala amara)</i>

Habitus

© Vladimír Nejeschleba

vítod hořký <i>(Polygala amara)</i>

Porost

© Lucie Kobrlová

vítod hořký <i>(Polygala amara)</i>