vítod ostrokřídlý / Polygala multicaulis

Synonyma

Polygala oxyptera Reichenb.

Hlavní znaky

- lodyhy nejsou tenké, pokud jsou větvené, obvykle jen v dolní polovině
- přízemní listy netvoří růžici
- dolní listy střídavé
- květenství složené více než z 8 květů
- květy nejčastěji zelenavě bílé
- hřebenitý přívěsek květů tvořen 8-16 úkrojky
- čnělka delší než semeník
- křídla za plodu vždy zřetelně užší než tobolka

Počet chromozómů: 68

Ekologie

Roste na živiny chudých krátkostébelných loukách, vřesovištích, ve světlých lesích.

Rozšíření

Střední Evropa.

V České republice se s různou frekvencí vyskytuje na většině území (jen v termofytiku zřídka), s větší četností od západu na východ.

Podobné druhy

Literatura

Kirschner J. (1997): Rod Polygala Hall. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 242-252.Zpracoval: Petra VAŠINOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

vítod ostrokřídlý <i>(Polygala multicaulis)</i>