vítod douškolistý / Polygala serpyllifolia

Synonyma

Polygala serpyllacea Weihe, Polygala depressa Wenderoth

Hlavní znaky

- lodyhy tenké, poléhavé až plazivé, větvené i v horní polovině
- boční sterilní větvičky přerůstají květonosné
- přízemní listy nejsou nahloučené v růžici
- dolní listy vstřícné, stř. a horní párovitě sblížené
- květenství chudé
- listeny kratší než květní stopka
- koruna květů blankytně modrá až bílá

Počet chromozómů: 34

Ekologie

Roste na vlhčích loukách, v oligotrofních často zrašelinělých trávnících, ve světlých borech, lesních lemech i na lesních cestách na kyselých substrátech.

Rozšíření

Druh nevelkého, převážně západoevropského areálu.

V ČR se vyskytuje na východní hranici areálu, velmi vzácně v oreofytiku a chladném mezofytiku Krušných hor, Žďarských vrchů a nově též na Třeboňsku.

Podobné druhy

Literatura

Kirschner J. (1997): Rod Polygala Hall. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 242-252.
Koutecký P. (2011): Nález vítodu douškolistého (Polygala serpyllifolia) v jižních Čechách. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 39-44.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

vítod douškolistý <i>(Polygala serpyllifolia)</i>

Habitus

© Blanka Brandová

vítod douškolistý <i>(Polygala serpyllifolia)</i>