starček německý / Senecio germanicus

Synonyma

Senecio jacquinianus Reichenb., S. frondosus Tausch, S. nemorensis auct. non L.

Hlavní znaky

- lodyha plná, zpravidla v dolní části chlupatá nebo žláznatá
- listy přisedlé
- listeny zákrovečku kopinaté až obkopinaté, dlouze odstále bíle chlupaté až vlnaté. stejně dlouhé nebo o málo delší než zákrov, rovné
- zákrov 5-6 mm dlouhý

Počet chromozómů: 40

Ekologie

Roste zejména v listnatých lesích, méně často na pasekách, na degragradovaných loukách a na okrajích rašelinišť.

Rozšíření

Evropa, Anatolie.

V České republice se hojně vyskytuje od nížin do středních poloh, chybí však v teplých bezlesých oblastech. Sporadicky se vyskytuje ve vyšších polohách.

Podobné druhy

Literatura

Grulich V. (2004): Rod Senecio L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 250-280.Zpracoval: Michaela KUČERKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

starček německý <i>(Senecio germanicus)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

starček německý <i>(Senecio germanicus)</i>