starček Fuchsův / Senecio ovatus

Synonyma

Senecio fuchsii C. C. Gmel.

Hlavní znaky

- lodyha plná, lysá
- listy přisedlé nebo krátce řapíkaté, s klínovitě zúženou bází
- zákrovních listenů 8
- listeny zákrovečku zpravidla kratší než zákrov

Počet chromozómů: 40

Variabilita

V ČR se vyskytuje pouze nominátní poddruh Senecio ovatus subsp. ovatus.

Ekologie

Roste na lesních pasekách, ve světlinách a na různě degradovaných neobhospodařovaných loukách.

Rozšíření

Střední Evropa.

V České republice roste téměř po celém území, zejména v oblastech s mezofilními lesními porosty. Vyskytuje je se především ve středních polohách, v termofytiku vzácnější, v bezlesých teplých oblastech zcela chybí.

Podobné druhy

Literatura

Grulich V. (2004): Rod Senecio L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 250-280.Zpracoval: Ondřej KOVÁČ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>

List

© Martin Duchoslav

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>

Plod

© Martin Dančák

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>

Habitus

© Lubomir Kincl

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

starček Fuchsův <i>(Senecio ovatus)</i>