mléč drsný / Sonchus asper

Hlavní znaky

- jednoletá nebo ozimá bylina
- lodyžní listy tuhé, na okraji výrazně osténkatě zubaté, na bázi srdčitě objímavé s oušky zaokrouhlenými
- nažky hladké, smáčklé a úzce křídlaté

Počet chromozómů: 18

Ekologie

Roste při okrajích cest, na náspech, v intravilánech obcí, na skládkách a dvorech zemědělských objektů, často jako plevel v okopaninách. Preferuje půdy bohaté na dusík.

Rozšíření

Euroasie, zavlečen do Severní Ameriky.

V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně po celém území od nížin do podhůří, do vyšších poloh nezasahuje.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (2004): Rod Sonchus L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 536-540.Zpracoval: Jiří HODOŇ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

List

© Martin Duchoslav

mléč drsný <i>(Sonchus asper)</i>

Plod

© Bohumil Trávníček

mléč drsný <i>(Sonchus asper)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

mléč drsný <i>(Sonchus asper)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

mléč drsný <i>(Sonchus asper)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

mléč drsný <i>(Sonchus asper)</i>