mléč zelinný / Sonchus oleraceus

Hlavní znaky

- jednoleté nebo ozimé byliny
- lodyžní listy měkké, na okraji mělce zubaté, na bázi střelovitě objímavé s oušky zašpičatělými
- nažky drsné, mírně smáčklé, na obvodu nekřídlaté

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste při okrajích cest, v intravilánech obcí, na nádražích, v akátinách, rumištích, při patách zdí a na různých antropicky ovlivněných, ruderálních stanovištích. Preferuje vlhké, na dusík bohaté půdy.

Rozšíření

Evropa, druhotně v Africe, střední Asii a v Severní Americe.

V České republice se vyskytuje po celém území od nížin do podhůří, především v teplejších oblastech roste velmi hojně.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (2004): Rod Sonchus L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 536-540.Zpracoval: Kateřina ŠKARABELLOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

List

© Bohumil Trávníček

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

List

© Lubomir Kincl

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

Plod

© Bohumil Trávníček

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

mléč zelinný <i>(Sonchus oleraceus)</i>