kostival český / Symphytum bohemicum

Synonyma

Symphytum officinale var. bohemicum (F.W.Schmidt) Pers.
Symphytum officinale d. flavescens Opiz
Symphytum officinale subsp. bohemicum (F.W.Schmidt) Čelak
Symphytum officinale var. ochroleucum DC.
Symphytum officinale var. album Milde

Hlavní znaky

- oddenek vertikální, vícehlavý, větvený, zbarvený do černa
- lodyha většinou nevětvená, hustě pokrytá dlouhými, nazpět ohnutými chlupy a ojediněle i krátkými háčkovitými chloupky
- horní a prostřední listy dlouze sbíhavé na lodyhu, dolní řapíkaté
- křídla listů sbíhavá jen na části internodia
- lodyžní listy vejčitě až podlouhle kopinaté
- květní stopky hustě měkce srstnaté
- koruna světle žlutá až bělavá, vně hustě papilózní
- nitky tyčinek srostlé s korunní trubkou zhruba do její poloviny, volné konce nitek téměř stejně dlouhé jako prašníky
- konektivy převyšující prašníky
- čnělka přímá, přibližně stejně dlouhá jako koruna
- tvrdky drobné, hladké, lesklé, nejčastěji hnědočerné

Počet chromozómů: 24+2B

Ekologie

Slatinné, vlhké louky, břehy vod, příkopy, okraje lužních lesů a křovin, často na místech, které jsou na jaře zaplavovány. Upřednostňuje trvale vlhčí, na humus a minerály bohatší půdy. Vyskytuje se ve společenstvech řádu Molinietalia, dále zasahuje i do asociace Calystegio-Phragmitetum, okrajově i do společenstev svazů Alnion glutinosae a A. incanae.

Rozšíření

Na území ČR je tento druh zastoupen pouze v severní části Čech. Na Moravě, i s přihlédnutím k výskytu na Slovensku, překvapivě schází.

Podobné druhy

Literatura

Čeřovský J. [ed.] (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Príroda, Bratislava, 456.
Májovský J. & Hegedüšová Z. (1993): Symphytum L. – In: Bertová L. & Goliášová K. [eds.]: Flóra Slovenska V/1. – Veda, Bratislava, 76–97.
Slavík B. (2000): Symphytum L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6 – Academia, Praha, 202–210.
Smejkal M. (1978): Rod Symphytum L. v Československu. – Zprávy československé botanické společnosti, 13(3): 145–161. Zpracoval: Lucie Kobrlová

List

© Lucie Kobrlová

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>

Stonek

© Lucie Kobrlová

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>

Květ/Květenství

© Michal Hroneš

kostival český <i>(Symphytum bohemicum)</i>