kostival lékařský / Symphytum officinale

Synonyma

Symphytum officinale subsp. eu-officinale Domin

Hlavní znaky

- oddenek vřetenovitý, ± svislý, mírně dužnatý, černý, uvnitř bělavý
- lodyha většinou v horní části větvená, hojně pokrytá krátkými háčkovitými chloupky a ojediněle roztroušenými dlouhými chlupy
- horní a prostřední listy dlouze sbíhavé na lodyhu, dolní řapíkaté
- křídla listů sbíhavá po celém internodiu
- lodyžní listy vejčitě kopinaté až kopinaté, s bází klínovitě zúženou
- květní stopky dlouze háčkovitě oděné
- koruna fialová či modronachová, ojediněle rúžová či bílá, vně sametová
- nitky tyčinek srostlé s korunní trubkou zhruba do její poloviny, volné konce nitek kratší než prašníky
- konektivy převyšující prašníky
- čnělka bělavá, vyčnívajíví z koruny
- tvrdky hladké, lesklé, nejčastěji šedohnědé

Počet chromozómů: 24, 48

Variabilita

Poměrně velmi variabilní druh, v rámci kterého byla, zejména na základě rozdílů ve výšce rostlin, velikosti a tvaru listů, větvení, odění, velikosti a tvaru kalicha, velikosti a barvy koruny, délce čnělky atd., popsána celá řada vnitrodruhových taxonů. Tuto variabilitu dále zvyšuje hybridizace a silná introgrese s nepůvodním druhem Symphytum asperum a jejich hybridogením potomkem S. × uplandicum.

Ekologie

Břehy potoků a řek, kanály, vlhké louky, lužní lesy, druhotně ruderální stanoviště nebo zaplavovaná pole. Preferuje vlhčí, těžší, jílovité či hlinité půdy bohaté na živiny. Diagnostický druh společenstev svazů Phalaridion arundinaceae, Senecionion fluviatilis a asociací Poo trivialis-Alopecuretum pratensis, Lathyro palustris-Gratioletum officinalis a Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae.

Rozšíření

V ČR roztroušený až hojný druh planárního až supramontánního stupně, v nejvyšších polohách pouze zavlékán podél cest.

Zajímavosti

Léčivá rostlina, nejčastěji využívaná na podporu hojení ran, dále i na zlomené kosti, poškozené šlachy či záněty kloubů. Využíván je především oddenek, někdy i nať. Často je tento druh také pěstován jako zdroj krmiva pro hospodářská zvířata. Snadno zplaňuje a byl tak introdukován např. na území Asie, Ameriky či Afriky.

Podobné druhy

Literatura

Gadella T. W. J. (1984): Notes on Symphytum (Boraginaceae) in North America. – Annals of the Missouri Botanical Garden, 71(4): 1061–1067.
Májovský J. & Hegedüšová Z. (1993): Symphytum L. – In.: Bertová L. & Goliášová K. [eds]: Flóra Slovenska V/1, Veda, Bratislava, 76–97.
Pawłowski B. (1961): Uwagi o żywokostach – Observationes ad genus Symphytum L. pertinentes. – Fragmenta Flora Geobotanica, 7(2): 327–356.
Pawłowski B. (1972): Symphytum L. – Tutin T. G. [ed.]: Flora Europaea, vol. 3, Diapensiaceae-Myoporaceae, Cambridge University Press, Cambridge, 103–105.
Slavík B. (2000): Symphytum L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6, Academia, Praha, 202–210.
Smejkal M. (1978): Rod Symphytum L. v Československu. – Zprávy československé botanické společnosti, 13(3): 145–161.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Habitus

© Martin Duchoslav

kostival lékařský <i>(Symphytum officinale)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

kostival lékařský <i>(Symphytum officinale)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

kostival lékařský <i>(Symphytum officinale)</i>

Habitus

© Zuzana Mruzíková

kostival lékařský <i>(Symphytum officinale)</i>