žluťucha smrdutá / Thalictrum foetidum

Synonyma

Thalictrum sibiricum L., T. styloideum L. fil.

Hlavní znaky

- lodyha, listy i nažky hustě žláznatě chlupaté
- lodyha oblá
- lístečky drobné
- květy žlutavé
- blizny brvité

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste na xerotermních suchých stráních, na vápencových skalách, na mělkých půdách.

Rozšíření

Eurasie.

V České republice roste téměř výhradně v oblastech termofytika a jen velmi vzácně v přilehlých oblastech mezofytika. Největší počet lokalit je znám z Českého středohoří a Českého krasu. Na Moravě roste pouze na Pavlovských vrších. Silně ohrožený druh (C2) české květeny.

Podobné druhy

Literatura

Osvačilová V. (1990): Rod Thalictrum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 458-468.Zpracoval: Martin LIPTAY
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>

List

© Martin Duchoslav

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>

List

© Václav Dvořák

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>

Stonek

© Václav Dvořák

žluťucha smrdutá <i>(Thalictrum foetidum)</i>