žluťucha menší / Thalictrum minus

Synonyma

Thalictrum vulgare Kittel

Hlavní znaky

- lodyha, listy i nažky lysé
- lodyha rýhovaná až hranatá
- květy žlutavé
- blizny nebrvité
- zobánek mnohem kratší než nažka

Počet chromozómů: 28, 32

Variabilita

Taxonomicky komplikovaný taxon, na našem území se rozeznávají dvě nižší jednotky.

- Thalictrum minus subsp. minus, s nicími květy.

- Thalictrum minus nothosubsp. flexuosum, s květy vzpřímenými.

Ekologie

Žluťucha menší pravá roste ve světlých listnatých lesích, na vhlčích loukách, v zastíněných křovinách či na zarostlých skalách.

Žluťucha menší křivolaká roste na výslunných skalách a kamenitých svazích.

Rozšíření

Evropa.

V České republice se nominátní poddruh vyskytuje pouze v Čechách, zejména v kolinním až suprakolinním stupni. 

Žluťucha menší křivolaká byla doposud zjištěna v termofytiku Čech i Moravy, zejména však v Českém středohoří.

Podobné druhy

Literatura

Osvačilová V. (1990): Rod Thalictrum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 458-468.Zpracoval: Martin LIPTAY
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Alena Jírová

žluťucha menší <i>(Thalictrum minus)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

žluťucha menší <i>(Thalictrum minus)</i>