Střídavě vlhké bezkolencové louky / Molinion caeruleae