Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd / Hyperico perforati-Scleranthion perennis

Hyperico perforati-Scleranthion perennis