Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí / Berberidion