Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách / Malvion neglectae

Malvion neglectae