Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech / Arction lappae