Mezofilní a vlhké slaniskové trávníky / Juncion gerardii

Juncion gerardii