Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách / Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae